Werkwijze

Proces en aanpak

De naam KLEUR! is er niet voor niets. Het woordenboek beschrijft kleur als volgt:

kleur (v.(m.); -tje)[<Oudfr. colour]

  • de eigenschap van voorwerpen dat ze slechts lichtstralen van een bepaalde, voor iedere stof karakteristieke, golflengte terugkaatsen of doorlaten, waardoor bij het zien een met die golflengte samenhangende indruk op het netvlies ontstaat.
  • elk der bestanddelen waarin wit (kleurloos) licht kan worden ontleed, als ook de mengingen daarvan.
  • als kenmerkende zichtbare eigenschap van een zaak.

In coaching en training vertaalt dit zich in: je eigen kleur ontdekken, kleur bekennen en kleur geven.

Hoe dat in zijn werk gaat lees je hieronder.

Intake

Elk traject start met een intake. Bij de trainingen is dit een online of telefonisch gesprek. Bij de coaching is dit bij voorkeur een fysiek gesprek. Doel van de intake is een wederzijdse kennismaking, het bespreken van jouw huidige situatie en het verkennen van jouw leerdoel of coachdoel. Het intakegesprek is altijd gratis.

De intake levert jou op dat je kunt bepalen of een training of coaching met mij iets voor jou is en de mogelijke kosten daarvan. Aan het eind van de intake hebben we ook al jouw vraag globaal geformuleerd. Je krijgt daarmee meteen inzicht in mijn manier van werken. Voel je geen match? Geen probleem, het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos. Je kunt rustig na afloop je eigen afweging en keuze maken.

Na de intake breng ik een coachingvoorstel aan je uit. Omdat ieder traject maatwerk is zijn er geen standaardprijzen. Onderdeel van het voorstel is de toestemmingsverklaring, zodat je zeker weet dat jouw gegevens vertrouwelijk blijven conform de afspraken in de privacyverklaring.

Wil je deelnemen aan één van de trainingen dan ontvang je bericht zodra er drie deelnemers zijn. Met deze deelnemers wordt een datum voor de training vastgesteld.

Het coachingvoorstel geeft jou duidelijkheid over het gehele proces, het aantal sessies, de duur van de sessies en de kosten. Facturering vindt plaats bij de start van het traject.

Zelfinzicht

De basis en start voor alle coaching is je drijfverenprofiel: Waarom doe jij de dingen die je doet en maak jij de keuzes die je maakt? Een complete gedrags- en drijfverenanalyse geeft een helder inzicht in je gedragsvoorkeuren en intrinsieke drijfveren en vormt de basis voor het bereiken van je coachdoel.

Je ontvangt je gedrags- en drijfverenprofiel al meteen tijdens de eerste sessie, dat zorgt voor een kick-start.

Ook bij de zelfmanagement training is jouw persoonlijke drijfverenanalyse inbegrepen.

Ontwikkeling

Iedere coachingsessie begint met het terugpakken wat er gebeurd is sinds de voorgaande sessie. We bespreken wat er relevant en actueel is om mee aan de slag te gaan op de korte termijn.

Het totaalproces van de coachingsessies volgt de zes stappen van de KLEUR! methode met de focus op het behalen van het afgesproken coachdoel. De zes stappen van ontwikkeling volgens KLEUR! zijn:

Ken jezelf krijg inzicht in jezelf en in je vraag
Luister geef en ontvang feedback op je huidige situatie
Exploreer verken je ambities, toekomstbeeld en gewenste situatie
Uit jezelf spreek jezelf uit en ga de interactie aan
Realiseer stel concrete doelen, voer ze uit en oogst
! word je bewust van continue zelfsturing

Wil je meer weten over de KLEUR! methode, kijk dan hier.

Coachdoel

Jouw coachdoel staat centraal in het traject. Regelmatig zullen we checken hoever we staan in het bereiken van je coachdoel. Gedurende de sessies zul je merken dat je zelf stappen gaat zetten. De drie belangrijkste resultaten van een succesvol KLEUR! coachingstraject zijn:

  • Het krijgen van houvast: Dit doen we met de gedrags- en drijfverenanalyse, de drijfverenscan of gelijkwaardig meetinstrument
  • Het vinden van vertrouwen: Dit doen we met duiding geven en inzichten creëren
  • Het ontdekken van innerlijke wijsheid: Dit doen we met intuïtieve oefeningen

Bij de groepstrainingen werken we ook met een persoonlijk leerdoel. Omdat de groepen klein zijn is er alle gelegenheid om op ieders persoonlijk leerdoel in te gaan. Voordeel van de groepstraining is dat je als deelnemer ook leert van de andere deelnemers. Een veelgehoorde opmerking bij de evaluatie van trainingen is dan ook: “het is fijn om te ervaren dat ik niet de enige ben die dit probleem heeft.”

Evaluatie

Iedere training en coaching wordt afgesloten met een evaluatie. We bespreken of het leerdoel of coachdoel behaald is. En we kijken naar een eventuele follow up. Wil je samen met mij de uitkomsten van je traject delen met je werkgever of leidinggevende? Dan plannen we daar nog een apart gesprek voor, zonder extra kosten. Part of the deal.

Heb je een vraag over mijn werkwijze die nog niet beantwoord is? Check de FAQ voor nog meer informatie.