Case

Van routine naar voldoening

Deze verhalen zijn niet herleidbaar tot echte coachklanten, ze bevatten ingrediënten die aan de orde kunnen komen. Alle gelijkenissen met echte coachklanten berust op louter toeval.

Beginsituatie

Wellicht herken je je in het verhaal van Renée, een senior professional die worstelt met een veranderend toekomst- en carrièreperspectief. Zij heeft het merendeel van haar werkende leven achter de rug en daarbij de nodige levenservaring opgedaan. Haar werk heeft haar erkenning en waardering van anderen opgeleverd. En dat was prima. Tot nu. Ze voelt zelf niet meer de voldoening. Ze realiseert zich dat ze eigenlijk niet gelukkig is met wat ze doet. Ze voelt zich onvervuld. Ze heeft het gevoel dat er meer in haar zit, dat het anders moet. Maar wat? En hoe?

Coachdoel

Vanuit deze situatie komt zij in contact met mij. Ze wil graag weten of ik ‘de beste coach’ ben. Het globale coachdoel dat uit de intake naar voren komt is: meer voldoening ervaren, een nieuwe richting vinden, erachter komen wat ze wil met de rest van haar (werkende) leven.

Inhoud coachingstraject

Tijdens de coachingsessies werken we aan:

 • Loopbaanheroriëntatie, carrièreswitch
 • Verdiepen van kennis en ervaring
 • Ontwikkelen ontvankelijkheid, zuiverheid en intuïtie
 • Gedrevenheid versus dienstbaarheid
 • Wijsheid inzetten t.b.v. anderen
 • Behoud van wat echt belangrijk is
 • Ontwikkelen van overgave en loslaten (zelfvervulling)

 

Coachingsresultaat

 • Ze heeft een nieuwe richting gevonden
 • Ze ervaart voldoening in haar werk en leven
 • Ze zet nu haar wijsheid in t.b.v. anderen
 • Ze heeft haar kennis en ervaring verdiept
 • Ze heeft ontdekt dat de beste coach iemand is die met je meeloopt en zichzelf ook kwetsbaar opstelt

KLEUR! heeft gewerkt voor

Meer cases