Case

Van werkstress naar werkplezier

Deze verhalen zijn niet herleidbaar tot echte coachklanten, ze bevatten ingrediënten die aan de orde kunnen komen. Alle gelijkenissen met echte coachklanten berust op louter toeval.

Beginsituatie

Wellicht herken je je in het verhaal van Michaela, een young professional die worstelt met werkdruk, hoge verwachtingen en perfectionisme. Zij is gewend om te vertrouwen op haar ratio en controle en altijd snel tot goede resultaten te komen. Tot nu. Haar (nieuwe) werk valt haar best zwaar. Ze geniet er ook niet meer van. Ze loopt eigenlijk voor het eerst van haar leven tegen haar eigen grenzen aan. Dat toegeven voelt als falen. Maar als ze eerlijk tegen zichzelf is, weet ze dat ze overwerkt is, te perfectionistisch is en veel stress ervaart van haar werk. Ze voelt schaamte om niet te voldoen, er wordt immers van je verwacht dat je weet wat je wilt en daar vol voor gaat, toch? Maar zo voelt het niet. Hoe blijf je staande in deze veeleisende, verwarrende en complexe wereld? En hoe kun je je daarin op een positieve manier ontwikkelen?

Coachdoel

Vanuit deze situatie komt zij in contact met mij. Het globale coachdoel dat uit de intake naar voren komt is: minder werkstress ervaren, minder perfectionistisch leren zijn en weer plezier in het werk krijgen.
En ze vindt het belangrijk dat de coaching snel tot resultaat komt.

Inhoud coachingstraject

Tijdens de coachingsessies werken we aan:

  • Grenzen voelen en respecteren
  • Omgaan met feedback
  • Omgaan met faalangst
  • Assertiviteit, uiten van emoties, hulp vragen
  • Ontwikkelen van stevigheid en stabiliteit (zelfmanagement)

Coachingsresultaat

  • Ze ervaart weer plezier in het werk
  • Ze is tevreden met zichzelf
  • Ze is een leuker persoon om mee samen te zijn
  • Ze heeft meer relativeringsvermogen
  • Ze heeft ontdekt dat zijzelf bepaalt hoe snel de coaching tot resultaat komt

KLEUR! heeft gewerkt voor

Meer cases