Case

Van vastgelopen naar energie en leiderschap

Deze verhalen zijn niet herleidbaar tot echte coachklanten, ze bevatten ingrediënten die aan de orde kunnen komen. Alle gelijkenissen met echte coachklanten berust op louter toeval.

Beginsituatie

Wellicht herken je je in het verhaal van Hugo, een leidinggevende professional die worstelt met leiderschap in een veranderende omgeving. Hij is gewend om gevraagd te worden voor functies en dat werkte altijd goed. Tot nu. De organisatie is veranderd en verwacht nu andere dingen van hem. Hij heeft geprobeerd aan de nieuwe verwachtingen te voldoen, maar merkt dat het werken hem steeds meer energie kost en dat zijn motivatie weg is. Hij twijfelt of hij het nog wel kan en of hij nog wel voldoet. Maar hij twijfelt ook over coaching. Hij wil geen slapende honden wakker maken, ziet op tegen de tijdsinvestering en tegen de reacties van zijn werkomgeving. En het wordt straks vast beter, hij kan het best nog wel even volhouden, toch?

Coachdoel

Vanuit deze situatie komt hij in contact met mij. In de intake besteden we veel tijd aan zijn vraag of coaching wel de oplossing voor hem is. Het globale coachdoel dat uit de intake naar voren komt is: weer energie krijgen van werk, beter om kunnen gaan met veranderingen op werk, meer leiderschap ontwikkelen en eigen keuzes leren maken.

Inhoud coachingstraject

Tijdens de coachingsessies werken we aan:

  • Effectief omgaan met emoties
  • Vertrouwen geven en vragen stellen
  • Verwachtingen loslaten
  • Meer bereiken door minder te doen
  • Ontwikkelen van leiderschap en authenticiteit (zelfsturing)

Coachingsresultaat

  • Hij toont meer leiderschap
  • Hij is een meer compleet/gebalanceerd persoon
  • Hij doet nu wat echt bij hem past
  • Hij gebruikt tot nu toe onbenutte talenten
  • Hij heeft ervaren dat coaching heel effectief is wanneer je ervoor open staat

KLEUR! heeft gewerkt voor

Meer cases